کتاب مقدمه‌ای بر انعطاف‌پذیری: به همراه تمرین‌های تخصصی برای بازکردن ۱۸۰ درجه‌ی پا

کتاب مقدمه‌ای بر انعطاف‌پذیری: به همراه تمرین‌های تخصصی برای بازکردن ۱۸۰ درجه‌ی پا

تاریخ ایجاد : 1397/04/13

کتاب مقدمه‌ای بر انعطاف‌پذیری: به همراه تمرین‌های تخصصی برای بازکردن ۱۸۰ درجه‌ی پا

این کتاب راهنمای جامعی برای کسانی است که با ورزش سر و کار دارند! چه ورزشکاران و چه مربیان!

این کتاب راهنمای جامعی برای کسانی است که با ورزش سر و کار دارند! چه ورزشکاران و چه مربیان! در این اثر ابتدا به کلیات بحث انعطاف پذیری و اصول تمرینات و اصطلاحات آن مروری شده و سپس به بحث افزایش انعطاف پذیری و بعد آن برای علاقه مندانی است که برای باز کردن پا به صورت 180 درجه تلاش می کنند! تمریناتی تخصصی برای باز کردن پا یکی از مباحث ویژه ای است که میتواند ورزشکاران و مربیان را در جهت پیشرفت هدایت کند و این اثر همان تمرینات تخصصی را به صورت تصویری نشان داده است.

در این نوشتار هدف بررسی انعطاف پذیری عمومی بدن با توجه به فاکتور های موثر بر افزایش یا کاهش آن می‌باشد. به طور تخصصی تمارین مربوط به افزایش انعطاف پذیری پا در ناحیه ی داخلی و بیرونی و همچنین افزایش کشش تاندون ها و رباط‌ها به منظور اجرای حرکت 180 درجه از طرفین، جلو، عقب و ایستاده آورده و نکات تغذیه ای مربوط به انعطاف پذیری بدن به اختصار بیان شده است.

فهرست مطالب

1- مقدمه
1-1- اهمیت انعطاف پذیری
1-2- از نظر ذهنی برای تمرین انعطاف پذیری آماده شوید
1-3- ورزشکاران باید تمرین انعطاف پذیری انجام بدهند
1-4- انواع تمرین انعطاف پذیری
2- نقش حرکات کششی در ورزش
2-1- لزوم انجام حرکات کششی
2-2- زمان انجام حرکات کششی
2-3- کشش قبل و بعد از ورزش
2-4- کشش‌های اختصاصی
2-5- چگونه کشش انجام دهیم؟
2-5-1- کشش استاتیک
2-5-2- کشش‌های دینامیک و حرکتی
2-5-3- کشش PNF
2-5-4- کشش به عنوان درمان
3- فاکتور‌های انعطاف پذیری
3-1- انعطاف پذیری در ورزش
3-1-1- تعریف انعطاف پذیری
3-1-2- فواید انعطاف پذیری
3-1-3- عوامل محدود کننده تمرینات کششی
3-1-4- تکنیک های کشش:
4- نکات مورد توجه در اجرای تمرینات کششی:
4-1- تعداد، مدت، شدت و تکرار مطلوب حرکات کششی:
5- نکاتی برای افزایش انعطاف پذیری
5-1- به حرکات کششی توجه کنید
5-2- یک برنامه منظم برای حرکات کششی داشته باشید
5-3- رژیم غذایی یک گام به سوی افزایش انعطاف پذیری
5-4- فشار زیاد در حرکات کششی ممنوع
5-5- عضلات همسترینگ را فراموش نکنید
5-6- تکنیک حرکات کششی را یاد بگیرید
5-7- به جنسیت و سن در افزایش انعطف پذیری توجه کنید
6- شش روش برای افزایش و بهبود انعطاف پذیری عمومی بدن
7- عوامل محدود کننده ی انعطاف پذیری
8- باز کردن 180 درجه پا از طرفین
9- باز کردن زاویه 180 درجه پا، از جلو و عقب