فناوری اطلاعات IT ...

شناسایی افراد از پشت دیوار بیشتر بدانید...
تکنولوژی بازم به کمک شناسایی افراد اومد

1397/04/23

به کمک تکنولوژی افراد از پشت دیوار شناسایی

بیشتر بدانید...
دوباره با اوبر در خیابان های لندن بیشتر بدانید...
اوبر به لندن برگشت!

1397/04/06

اوبر با تعهد خودش به حمل و نقل لندن رسوند.

بیشتر بدانید...
هنرنمایی جدید برنامه نویسان اینستاگرام بیشتر بدانید...
اینستاگرام برای کلوز آپ آماده میشه!

1397/04/05

IGTV اینستاگرام به عنوان خلاقیت جدیدی از این شرکت راهی گوشی های هوشمند شد.

بیشتر بدانید...