شناسایی افراد از پشت دیوار

1397/04/23

شناسایی افراد از پشت دیوار

محققان بر این باورند که نظارت بر عملکرد بیماران در مواردی که در حال رسیدگی به بیماری آنها می باشند کار بسیار مهمی می باشد که به کمک این اپلیکیشن و بدون اطلاع خود بیمار می توان این کار انجام داد و در روند بهبود بیماری بسیار موثر واقع گردد.

کاتابی گفت که پزشکان ممکن است از این تکنولوژی برای جابجایی در افرادی که مبتلا به بیماری پارکینسون هستند استفاده کنند، که با تماشای تغییر در راه رفتن آنها ممکن است یک مشکل ناگهانی را متوجه بشن. از این سیستم برای نظارت بر عملکرد سالخوردگان هم میشه استفاده کرد مثلا برای دریافت هشدار فوری در صورت افتادن. این تکنولوژی از هوش مصنوعی برای تفسیر داده های موج رادیویی استفاده می کنه. نسخه های قبلی این فنآوری می تواند یک چهره ی شخصی را در پشت دیوار تشخیص دهد، اما کاتابی گفت: این اولین بار است که افراد به راحتی می توانند پیگیری و شناسایی بشه.