googel ads
googel ads
درباره صفر تا صد
فقط این نکته را در نظر داشته باشید که درباره چرایی پیشنهاد کتاب، دستکم یک یا دو پاراگراف توضیح دهید. توضیحات یک سطری، چندان به معرفی کتاب کمک نمی کند و لذا با عرض پوزش، از معرفی کتاب های پیشنهادی بدون توضیح یا با توضیح ناکافی خودداری خواهیم کرد. مایکل سندل استاد فلسفه دانشگاه هاروارد است که کتابهای بسیار پرمحتوایی در زمینه فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی نوشته است کتابهای او به زبانهای مختلف ترجمه شده اند و بین متخصصان فلسفه و هم بین خوانندگان عادی مورد توجه بسیار قرار گرفته اند.
صفحات ویژه
اخبار ویژه
ویژه های گالری